О Друштву

Друштво биофизичара Србиjе jе  невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области научног и образовног рада на пољу фундаменталне и примењене биофизике.

Циљеви Удружења су:

 • Развиjање, помагање и координисање научног рада из основних и примењених истраживања у биофизици.
 • Упознавање са постоjећим истраживањима из основних и примењених истраживања у биофизици коjе су обављаjу у Србиjи.
 • Популяризациjа биофизике у стручним круговима као и у средствима jавног информисања.
 • Едукациjа грађана из области биофизике.
 • Стварање стратегиjе за будуће проjекте и изналажење могућности финансирања биофизичких истраживања у српским и међународним оквирима.

Друштво остваруjе своjе циљеве тако шо:

 • Организуjе, само или у заjедници са другим организициjама, семинаре, предавања и скупове из области основних и примењених истраживања у биофизици.
 • Успоставља сарадњу са сличним групациjама на териториjи Србиjе и са међународними организициjама и друштвима (IUPAB и друге).
 • Успоставља редавну сарадњу са нашим универзитетима и факултетима, са циљем унапређивања наставе и научног рада из биофизике.
 • Обjављуjе књиге и друге пкбликациjе из области основних и примењених истраживања у биофизици.
 • Успоставља везе са нашим научним радницима коjи се баве основним и примењеним биофизическим  истраживањима широм света и поспешуjе њихово укључивање у активни рад Друштва.
 • Стимулише истраживања кроз доделу награда за наjбољи научни рад.